Supervision - Professionel sparring i en kompleks sag

Vi yder supervision og giver sparring i komplekse børnesager, for sagsbehandlere og andre samarbejdsparter.

Når vi som fagpersoner arbejder med sårbare børn og unge samt udsatte familier, undgår vi ikke at blive rørt, ramt og til tider rystet af de omstændigheder og det liv som vi som professionelle kigger ind i og på en speciel måde, bliver en del af.

De vanskelige oplevelser og erfaringer kan vi bedre rumme, og agere professionelt, når vi har mulighed for at vende sagen og få supervison.

Der kan aftales individuel supervision, forløb eller supervision i gruppe.

Supervision i daginstitutioner

Vi yder supervision, kursusforløb og sparring til ledere, pædagoger og medarbejdere i daginstitutioner.

”Børn med særlige behov”

Hvordan kan vi bedst hjælpe de sårbare børn i daginstitutionen?

  • Supervison i forhold til konkrete pædagogiske udfordringer.
  • Udfordringer i personalesamarbejde