Hellios Psykoterapi

I vores terapeutiske praksis, tager vi udgangspunkt i at understøtte vore klienter i at finde ind til egne behov og værdier. Vi arbejder ud fra en erfaring og tro på, at alle mennesker besidder ressourcer og muligheder, som endnu ikke har været i spil.

Vi har fokus på at afhjælpe en ændring af negative selvbilleder og fastlåste handlemønstre, som oftest er problemskabende og fastholdende, som forringer livskvaliteten.

Forløbet kan være en bearbejdning og bevidstgørelse af psykiske dilemaer og traumatiske hændelser, som på forskellig vis, påvirker livskvaliteten. Det kan eksempelvis være: Den følelsesmæssige relation til sig selv, sin familie, venner eller kollegaer, evnen til at kunne give udtryk for egne behov og ønsker, samt evnen til at afgrænse sig selv.

De personlige udfordringer kan give sig udslag i:

  • Angst
  • Stress
  • Livskriser
  • Depression

Vi tilbyder:

  • Individuelle samtaler
  • Parterapi
  • Familieterapi og samtaler
  • Individuel Supervision
  • Chok, traume behandling
  • Behandling mod angst