Velkommen til Hellios

Vi er en konsulentvirksomhed der servicerer og samarbejder med kommunerne i forhold til at forebygge anbringelser af børn og unge. I Hellios har vi specialiseret os i at skræddersy familiebehandlingsindsatser i henhold til servicelovens paragraffer.

Hellios er tilbuddet til de familier, som har børn eller unge, som er anbringelsestruede, og hvor der er mulige ressourcer hos forældrene, som ikke er kommet i spil, eller som skal afprøves.

Hver enkelt forløb er tilrettelagt i forhold til den enkelte families behov. Formålet er, at afdække omfanget af ressourcer og arbejde med konkrete mål med henblik på en udvikling af forældreevnen, med det formål, at en anbringelse kan forebygges og barnet/børnene kan blive boende i hjemmet.

Det har ved hjælp af denne indsats været muligt, at undgå anbringelser af børn i højrisikosager i flere kommuner, specielt i spædbørnssager, hvor der var bekymring i forhold til tilknytningen.

De seneste 30 år har vi som socialpædagoger, familieterapeuter og chok/traumeterapeuter arbejdet med udsatte børn og familier i mange forskellige kommuner. Vi har specialiseret os i at tilrettelægge og gennemføre forløb, som giver forældre og børn bedre udviklingsmuligheder og støtter op om deres ressourcer, med henblik på at sikre en bedre trivsel for børnene.

Vi har mange års gode erfaringer i arbejdet med komplekse familiesager og har udarbejdet et koncept, hvor faglighed, relationskompetence, seriøsitet og dokumentation, sammensættes efter et nøje afstemt forløb. Vi har et tæt samarbejde med såvel familierne, sagsbehandlerne og øvrige samarbejdsparter. I særligt ressourcekrævende sager, benytter vi os af vore kompetente konsulenter med bredspektret faglighed.

Vi har gennem de seneste år udviklet vore metoder, således at vi tager afsæt i seneste hjerneforskning og neuroaffektiv psykologi (Susan Hart). Ligeledes benytter vi viden om nervesystemet, samt metoden Somatic Experincing udviklet af Peter Levin.

Ved at aktivere forældrenes ressourcer, har vi i samarbejde med sagsbehandlerne konkret forebygget anbringelse udenfor hjemmet. Vi tager akutte sager og laver både kortvarige som længerevarende indsatser.