Jeg har en baggrund som Psykoterapeut og Familiebehandler. De sidste mange år har jeg arbejdet med forandringsprocesser og ledelse bla. for personalegrupper i krise. Jeg har uddannet mig i Systemisk terapi, systemisk supervision (Dispuk). I kropsterap i (Bodymind institute), samt deltaget i ledelsesuddannelse på The Kempler Institute Of Skandinavia.

Min arbejdsmetode er blevet til via årelang kommunikativ erfaring med mange forskellige mennesker. Den teoretiske baggrund har jeg fra min systemiske terapeutuddannelse, samt fra holistisk-kropsterapeutisk uddannelse. Dialogen med kursisterne er præget af en procesorienteret og situationsbestemt metode, hvor indholdet og kursistens situation hele tiden er omdrejningspunktet.

Naturen og hestene har altid været vigtige omdrejningspunkter i mit liv. Jeg er opvokset på landet, har været sammen med og trænet mange forskellige heste. Jeg har erfaret, at min velfærd, fysiske og psykiske balance har de bedste vilkår, når jeg befinder mig i naturen gerne omgivet af heste.

Personlig udvikling og det at have balance i livet optager mig meget. Det er interessant, at finde ind til nye og spændende sider af den menneskelige natur. Vore uanede og uopdagede ressourcer kan bringe os til at nå netop de mål og drømme vi har for vores liv........

Erfaringer

 • Mangeårig leder
 • Familieterapeut
 • Familiebehandling og neuroaffektiv rideterapi
 • Speciale i børn, unge og vokse med særlige behov
 • Procesledelse og organisering af tværfagligt samarbejde i tidlig
 • indsats overfor udsatte børn og unge

Uddannelser

 • Socialpædagog
 • Familieterapeut
 • Bodymindinstruktør
 • Rideterapeut – Handicaprideinstruktør
 • Supervisoruddannelse
 • Lederuddannelse
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi Susan Hart
 • Chok -traumeterapeut
Helena Turunen nærbillede

 

Mit fokuspunkt er, det enkelte menneskes ressourcer, evner og muligheder. At undervise og bevidstgøre personen om dette, således at selvværdet øges. Intensionen er, at skabe sammenhæng mellem tanker, følelser og handlinger, så vi fremstår med større autensitet og styrke.

Dette gør os bedre i stand til, at indgå og fungerer i sociale sammenhænge og nære relationer. Det er i min forståelse, et grundlæggende behov hos os mennesker, at føle sig forstået og værdsat i relationen med andre.

Uddannelser/kurser

Socialpædagog, Psykoterapeut, Chok og traumeterapeut (Traumehealing),
Bachelor i pædagogisk psykologi.

Professionel erfaring

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med mennsker i udsatte positioner. Bla. har jeg arbejdet som leder, psykoterapeut og familiebehandler, både i offentlig og privat regi. Endvidere har jeg arbejdet på behandlingscenter for alkohol og stofafhængighed, hvor fokus var forskellige former for afhængighed, samt kurser og terapi for pårørende.

Min interesser og nysgerrighed for mening og livskvalitet, er en drivkraft der har præget det meste af mit liv og fortsat gør det. Det giver god mening, at kunne bidrage til en forandringsproces hos de mennesker jeg arbejder med.

Jeg lægger vægt på høj faglighed, troværdighed i samværet og arbejdet med de mennesker, jeg møder i min praksis, samtidig med at kommunikationen er personlig og autentisk. De seneste 10 år har jeg arbejdet som selvstændig konsulent for kommunerne ihft. De særligt udsatte familier med anbringelsestruede børn og unge.

Erfaring:

 • Leder
 • Familieterapeut
 • Familiebehandler
 • Dag og døgninstitution
 • Udsatte børn og unge
 • Misbrugsbehandler
 • Privat psykoterapeutiske praksis

Uddannelser

 • Pædagog
 • Psykoterapeut
 • Chok-Traumeterapeut
 • Bachelor i pædagogisk psykologi
 • Hypnoterapeut
 • Familierådgiver
 • Neuroaffektive kurser I Mim(Marchak interaction Method)
 • Forældrekurser
 • Assertiv kommunikation
Susanne Wodskou