Forældretræningsprogrammet - Forældre på alle strenge

Forældre på alle strenge – Få musikken til at spille er et forældretræningsprogram, der er udviklet ud fra en neuroaffektiv tilgang. Forældrekurset anvendes til at arbejde med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre de basale færdigheder og kontaktformer, der er nødvendige for at barnet kan trives i hverdagens almindelige sammenhænge i familien, børnehaven, skolen og fritidsaktiviteterne. Forældrekurset retter sig mod forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre deres følelsesmæssige- og sociale kompetencer.

Den neuroaffektive tilgang betyder, at forældretræningsprogrammet er udviklet på baggrund af forskning i sammenhængen mellem forælder-barn samspillet, hjernens udvikling samt personlighedens udvikling og socialisering. Menneskets følelsesmæssige udvikling betragtes i forældrekurset som en musikalsk udvidelse af samspilskompetencer. I forældrekurset gennemgåes og trænes derfor de kontaktfærdigheder, forældre og andre voksne skal kunne møde barnet med, for at støtte dets udvikling af grundlæggende samspilsevner og selvregulering.

Da førsproglige færdigheder udgør over 90% af alle udvekslinger mellem mennesker, og da al normal udvikling er afhængig af disse kompetencer er dette forældretrænings-program primært udviklet til at træne de vigtige kompetencer, som barnet normalt lærer i samspillet med sine forældre i de første leveår.

Materialet består af en manual til underviseren, en forældreøvebog og 12 korte film. Filmene viser det sunde samspil mellem forældre og barn med fokus på et bestemt tema. Materialet er udviklet af psykolog Susan Hart, psykoterapeut Marianne Bentzen og familieterapeut Dorte Bærentzen.

Kursusinformation

Forældrekurset består af  8-12 træningsgange.

Vi har max 8 forældre med på hvert hold.

Vi starter nye hold løbende, kontakt os for tilmelding.