Traumebehandling, børn, unge og voksne

Vi tilbyder behandling til primært og sekundært traumatiserede børn og voksne, som har været udsat for overvældende begivenheder, hændelser, eller opvækstsbetingelser.

Det er vores erfaring, at kroppen husker det som har bragt dig ud af ligevægt. Somatic experienciering er en terapeutisk metode, som er virksom til at identificere formindske og opløse spændinger og symptomer, som følgevirkninger af traumatiske begivenheder.

Traumatisk stress reaktion er en følge af et højt aktiveret nervesystem, hvor for meget spænding og energi er låst fast i kroppen.

Symptomer: kronisk træthed, nedsat korttidshukommelse, nedsat korttidshukommelse, migræne, depression, PTSD symptomer.

Det er ikke selve hændelsen, som udløser traumet, men personens reaktion på oplevelsen, dvs i hvor høj grad en overvældelse finder sted.

Med S.E metoden er det muligt at frigive kroppens ressoucer, ved at løse op for de fastlåste instinktive reaktioner, som er fastlåst i kroppen.

Ved en blid og guidet sanseproces understøtter vi nervesystemmets naturlige bevægelse, fra en stresstilstand mod mere bevægelse, fleksibilitet og balance.

Vi benytter ofte denne tilgang og viden ifht. mødet med vore familier, som pga. store følelsesmæssige og sociale udfordringer er traumatiserede og pressede.