Støtte og overvåget samvær

Hellios tilbyder støttet og overvåget samvær. Vi vil være til stede under hele forløbet enten i familiens hjem, et neutralt valgt sted, hos plejefamilien eller i Hellios egne lokaler.

Vi skaber en god og tryg ramme og struktur for samværet således, at der skabes optimale betingelser for samværet mellem barn og forælder. Vi yder pædagogisk støtte og vejledning samt mere behandlingsmæssig indsats under samværet og hjælper eller griber ind, hvis der skulle opstå konflikter. Uanset om der er behov for overvåget eller støttet samvær, sørger vi for, at samværet forløber bedst muligt og tage udgangspunkt i barnets behov.

Vi sørger for at forælderen får værktøjer til at tage initiativ til aktiviteter og lege med deres barnet, løse problemer og håndtere konflikter konstruktivt samt at adskille egne og barnets behov.

Vi tilbyder et veldokumenteret forløb samt status efter behov, som bla. også vil danne grundlag for samtaler med forældrene. Vi tilbyder skræddersyes forløb hvor samvær og samtaler med forældre og supervision til plejeforældre kombineret så der laves en mere helhedsorienteret indsats.

Har du/i en opgave hvor der behov for støttet eller overvåget samvær, er du/i velkommen til at kontakte os og høre yderligere på telefon 24 29 47 82 eller 20 82 08 42 eller emaile os med din henvendelse, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.