Praktik og kortevarende jobforløb for udsatte borgere

Tilbuddet er målrettet den gruppe unge og voksne, som det ikke er lykkedes at fastholde i kontinuerligt uddannelses eller jobforløb.

Vi tilrettelægger forløbet individuelt både ifht. varighed, rammer og indhold.

Vi afdækker ressourcer og udfordringer og udarbejder en plan for den enkelte, indeholdende opøvelse af personlige kompetencer, som selvdisciplin, vedholdenhed, målrettethed, mm, som forberedelse, til at indgå i mindre aktivitets og udviklingsforløb.

Der tages særligt hensyn og udfordres tilpas, således at de optimale betingelser for udvikling, kan finde sted.

Vi har mulighed for at tilbyde særlige praktikophold på en gård eller i naturbørnehave, samt på andre arbejdspladser. Rytmerne, rutinerne, og fællesskabet med mennesker og dyr bliver den trygge base der tages afsæt i, når udviklingsmuligheder og veje skal afsøges.

Vores teoretiske afsæt er i den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvor vi i høj grad arbejder med at skabe et fundament på sansemæssige, kropslige og følelsesmæssige områder.

Forløbet varetages af uddannede familieterapeuter, pædagoger samt praktiske medhjælpere.