Lege og rideterapi

I forbindelse med vore familiebehandlingsopgaver, benytter vi ofte lege og rideterapi. Formålet er at møde og arbejde med børnene og de unge på et mere sanseligt og følelsesmæssigt plan, mhp. at møde dem aldersvarende og skabe en god relation til det videre arbejde. I henhold til den neuroaffektive forståelse, er mange udviklingstruede børn, ramt i forhold til anvendelsen af præfrontal cortex, hvilket bevirker, at mange ”fornuftstiltag”, samtaler og andre traditionelle tilgange ikke virker. Ved at arbejde os kronologsik op via sanser og følelser, lykkes det ofte at få kontakt til lukkede, aggressive og dysregulerede børn, unge og voksne.