Krisehjælp til voldsramte kvinder

Vi har rådighed over krisebolig, hvor kvinden og hendes børn kan bo midlertidigt, mens afklaring pågår.

Vi arbejder terapeutisk med familien i forløbet, med bla. bearbejdning af traumatiske hændelser, såvel for børnene og de voksne. Vi har aktiviteter for børn, herunder rideterapi.

Vi tilbyder afklarende samtaler mhp. at kvinden bliver istand til at vælge en sikker, tryg og udviklende fremtid for sig selv og sine børn.