Kvalificeret hjemgivelse af anbragte børn og unge

Der er fokus på, at hjemgive anbragte børn til biologisk familie, fra enten opholdsted, institution eller plejefamilie. Vi vil bidrage til, at forløb med hjemgivelse, sker ud fra saglige og etiske kriterier, som understøttes af faglige metoder.

Derfor  arbejder vi med, at afklare forældrenes kompetencer, således at ressourcer og udfordringer sammenholdt med barnets udvikling, danner grundlag for en kvalificeret beslutning.

Teori og metode

I vores koncept, arbejder vi ud fra en neuroaffektiv og systemisk referenceramme med benyttelse af forskellige metoder: mentaliseringssamtaler,lege, aktiviteter og øvelser, flerfamilieterapi,sience of safety.

Konceptet består af:

Modul 1

  • Afklaringsperioden vil strække sig over 4-6 uger.
  • Forældrenes kompetencer afklares, via samtaler, øvelser og hverdagssituationer.
  • En del af afklaringen er med forældrene alene, en del med børn og forældre sammen.
  • Der er ligeledes afsat tid til, at tale med barnets/den unges skole/daginstitution og/eller anbringelsessted.
  • Vi udarbejder på baggrund af afklaringsperioden en skriftlig rapport, med anbefalinger til det videre forløb.
  • Forældrene er medinddraget og aktivt deltagende i hele forløbet.

Modul 2

  • 1-3 mdr. Familiebehandling.
  • Timetal individuelt, afhængig af indsats.
  • Når der er behov for opkvalificering, og støtte mhp. at udvikle forældrenes kompetencer, udarbejder vi en interventions og behandlingsplan, som tager udgangspunkt i resultatet af afklaringsmodulet. Det fremgår tydeligt, på hvilke områder, indsatsen skal styrkes.
  • Vi arbejder med dokumentation og opnåelige mål.

”Forældre på alle strenge”

Nogle af forældrene arbejder i grupper og er for forældre, som har behov for, eller ønsker at støtte deres børns følelsesmæssige og sociale udvikling.

Programmet er udviklet af bla.Susan Hart og tager afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Forløbet er på 10-12 gange a` ca 3 timer, hvor der er et emne til hver gang, med tilhørende filmklip, arbejdsbog og dialogemner.

En god hjemgivelse kræver en god forberedelse

Vi sætter alle sejl til, for at give forældrene en unik mulighed, for at blive bevidst om og udvikle de kompetencer, der skal til, for deres barn kan komme hjem og bo.

Du er altid velkommen til at kontakte os for et møde.