Familieterapi og Familiebehandling

HELLIOS tilbyder:

 • Familieterapi og Familiebehandling
 • Alternativ til anbringelse i særligt udsatte familier
 • Alternativ til anbringelse ift. hjemgivelse
 • Afklarende forløb af forældrekompetencer og ressourcer

Vi tilbyder en struktureret og systematisk indsats i familien med henblik på at afklare, screene, og dokumenterer familiens ressourcer og udfordringer. Sammenholdt med barnets udvikling, danner indsatsen grundlag for en kvalificeret vurdering om hvorvidt forældrene kan mobilsere tilstrækkeligt ressourcer til at påtage sig forældreansvaret for deres barn.

I vores koncept arbejder vi ud fra en neuroaffektiv, systemisk og psykoterapeutisk referenceramme med benyttelse af forskellige metoder: mentaliseringssamtaler, Screnniger, Theraplay lege og aktiviteter, øvelser med familien, flerfamilieterapi, sience of safety mm. Vi er undersøgende og dokumenterende i forhold til 4 temaer:

 • Rammer og struktur
 • Omsorg empati og relationer
 • Engagement
 • Tilpas udfordring- tilpas tryghed

Vi ser dokumentation som en vigtig del af vores indsats og derfor udarbejdes ugebrev samt status efter behov. Ligeledes samarbejdes med familiens netværk

Der er i den senere tid kommet fokus på, at hjemgive anbragte børn til biologisk familie, fra enten opholdsteder, institution eller plejefamilie.

Vi vil bidrage til, at forløb med hjemgivelse, sker ud fra saglige og etiske kriterier, som understøttes af faglige metoder.

Derfor arbejder vi med, at afklare forældrenes kompetencer, således at ressourcer og udfordringer sammenholdt med barnets udvikling, danner grundlag for en kvalificeret beslutning.

Teori og metode

I vores koncept, arbejder vi ud fra en neuroaffektiv og systemisk referenceramme med benyttelse af forskellige metoder: mentaliseringssamtaler, lege, aktiviteter og øvelser, flerfamilieterapi, sience of safety.

Konceptet består af:

Modul 1

En afklaringsfase i ca. 6 uger i alt ca. 60 timer.

Forældrenes kompetencer afklares, via samtaler, øvelser og hverdagssituationer.

En del af afklaringen er med forældrene alene, en del med børn og forældre sammen.

Der er ligeledes afsat tid til, at tale med barnets/den unges skole/daginstitution og/eller anbringelsessted.

Vi udarbejder på baggrund af afklaringsperioden en skriftlig rapport, med anbefalinger til det videre forløb.

Forældrene er medinddraget og aktivt deltagende i hele forløbet.

Modul 2

1-3 mdr. Familiebehandling.

Timetal individuelt, afhængig af indsats.

Når der er behov for opkvalificering, og støtte mhp. at udvikle forældrenes kompetencer, udarbejder vi en interventions og behandlingsplan, som tager udgangspunkt i resultatet af afklaringsmodulet. Det fremgår tydeligt, på hvilke områder, indsatsen skal styrkes.

Vi arbejder med dokumentation og opnåelige mål.

”Forældre på alle strenge"

Nogle af forældrene arbejder i grupper og er for forældre, som har behov for, eller ønsker at støtte deres børns følelsesmæssige og sociale udvikling.

Programmet er udviklet af bla. Susan Hart og tager afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Forløbet er på 10-12 gange a` ca. 3 timer, hvor der er et emne til hver gang, med tilhørende filmklip, arbejdsbog og dialogemner.

Vi sætter alle sejl til, for at give forældrene en unik mulighed, for at blive bevidst om og udvikle de kompetencer, der skal til, for deres barn kan komme hjem og bo.

Dette er tilbuddet til de familier, som har børn eller unge, som er anbringelsestruede, og hvor der er mulige ressourcer hos forældrene, som ikke er kommet i spil, eller som skal afprøves.

Det har ved hjælp af denne indsats været muligt, at undgå anbringelser af børn i højrisikosager i flere kommuner.

De seneste 30 år har vi som socialpædagoger og familieterapeuter arbejdet med udsatte børn og familier i mange forskellige kommuner. Vi har specialiseret os i at tilrettelægge og gennemføre forløb, som giver forældre og børn udviklingsmuligheder og støtter op om deres ressourcer med henblik på at sikre en bedre trivsel for børnene.

Vi tilbyder en struktureret og faglig indsats som indeholder:

 • Forældrekompetence afklaring
 • "Forældre på alle strenge "Et forældre kompetenceudviklings forløb over 12 gange udarbejdet af Susan Hart
 • Tæt samarbejde med skole og institutioner og myndighed
 • Hurtig opfølgning og kontinuitet i indsatsen
 • Dokumentation