Alternativt skoletilbud

For børn og unge som i kortere eller længere perioder har været ude af skolesystemet. Vi tilbyder til alternativt skrædersyert forløb med blandt andet aktiviteter, rideterapi og legeterapi.