Afklarings og observationsopgaver ifht. udsatte familier

Vi tilbyder en struktureret og systematisk indsats i familien med henblik på at afklare, screene, og dokumentere familiens ressourcer og udfordringer. Sammenholdt med barnets udvikling, danner indsatsen grundlag for en kvalificeret vurdering om hvorvidt forældrene kan mobilsere tilstrækkeligt ressourcer til at påtage sig forældreansvaret for deres barn.

I vores koncept arbejder vi ud fra en neuroaffektiv, systemisk og psykoterapeutisk referenceramme med benyttelse af forskellige metoder: mentaliseringssamtaler, Screnniger, Theraplay lege og aktiviteter, øvelser med familien, flerfamilieterapi, sience of safety mm. Vi er undersøgende og dokumenterende i forhold til 4 temaer;

  • Rammer og struktur
  • Omsorg empati og relationer
  • Engagement
  • Tilpas udfordring- tilpas tryghed

Vi ser dokumentation som en vigtig del af vores indsats og derfor udarbejdes ugebrev samt status efter behov. Ligeledes samarbejdes med familiens netværk