Velkommen til Hellios Psykoterapi og Familiebehandling

Hellios blev skabt i 2004 udfra et ønske om at kunne støtte børn, unge og familier med forskellige udfordringer.

Efter mange års erfaring med arbejdet i det offentlige system som bla. familiebehandler og institutionsleder, ønskede jeg at skabe mit eget sted med rådgivning og terapi til børn unge og familier, som er udfordret af fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder.

Helena Turunen

Hellios blev til udfra værdier, teorier og erfaringer, som ligger mig på sinde:

  • At møde det enkelte menneske med respekt, anerkendelse og rummelighed, således at han/hun bevarer sin værdighed som menneske uanset alder, religion, social status, hudfarve samt hvilke problematikker vedkommende har.
  • At vide at hvert menneske er unikt og at der trods store problemer og svære tider er positive sider og ressourcer, som det er min opgave at sætte fokus på og få til at udvikle sig.
  • Bag uhensigtsmæssig og dårlig adfærd ligger ofte en ulykkelig historie, stor smerte og kærlighed som ikke har fået det rigtige udtryk.
  • At de fleste mennesker vil og kan hjælpes, trods et svært udgangspunkt.
  • At vi mennesker udvikler os følelsesmæssigt og personligt, når vi er sammen med kærlige og anerkendende mennesker som vi er knyttet til.

Hesteassisteret behandling

Samtidig har jeg erfaret, at ikke alle problemer kan klares med samtaler alene. Sanser og følelser skal være i balance og vi skal have vore sansemæssige og følelsesmæssige behov dækket, førend vi er klar til at mentalisere, reflektere og benytte intellektet optimalt. Dette er dokumenteret ved seneste nye hjerneforskning.

Derfor kom hestene ind i billedet og med i min virksomhed. Hestene er sanselige og følsomme dyr, som møder dig uden fordømmelse, de sanser, føler og etablerer forbindelser også til mennesker som har svært ved tilknytningen eller øvrige følelsesmæssige vanskeligheder.

I dag har vi udviklet et koncept til den hesteassisterede terapi, som især bygger på  dokumenteret faglighed i form af hjerneforskning, neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Velkommen til Hellios Familieterapi og Hesteassisteret terapi.
Du er altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.

Helena Turunen